لطفا با توجه به نام شرکت بيمه خود اپ موبايلي سيناد را درگوشي هوشمند خود نصب نماييد

درنظر داشته باشيد براي اجراي اپ سيناد ، فيلتر شکن (VPN) گوشي خود را بايد غير فعال نماييد.

     
     
     

 

طراحی و تولید توسط Radisan.com
powered by Radisan.com